Колко вредни са арсенът и неговите съединения

Арсен, Източник: Wikimedia Commons

В миналото арсенът е бил използван като лечебно средство и пигмент. Днес арсенът и неговите съединения, особено триоксидът, все още се използват в производството на пестициди, обработени дървени изделия, хербициди. Тези приложения обаче все повече намаляват, а властите в редица страни по света следят концентрациите на арсен във въздуха, водата, почвата. Причината –арсенът и него съединения могат да са изключително отровни.

Замърсяването с арсен, предизвикано от човешка дейност, се дължи на металургията, изгарянето на нискокалорийни кафяви въглища, използването на хербициди и пестициди със съдържание на арсенови съединения. Най-значително замърсяване на атмосферния въздух се наблюдава в райони на металургичната промишленост.

На базата на данни от епидемиологични изследвания e доказано развитие на белодробен рак при работници и население, експонирано на арсенови аерозоли. Международната агенция за проучване на рака (IARC) класифицира арсена като канцероген от 1-ва категория. Препоръчителните норми на Световната Здравна Организация (СЗО) определят като единица канцерогенен риск, концентрации от порядъка на 1.5 х 10-3 mg/m3.

Арсен и неговите съединения попадат в организма по дихателен и храносмилателен път и при контакт с кожата. След абсорбция неорганичният арсен се натрупва в черния дроб, далака, бъбреците, белите дробове и стомашно-чревния тракт. След това се изчиства бързо от тези места, но се натрупва остатък в богатите на кератин тъкани като кожата, косата и ноктите.

Арсенът е изключително отровен за всички видове многоклетъчни. Доказана е връзка между арсенова експозиция и гестационен диабет и потенциалните дългосрочни ефекти върху децата, родени от майки, консумирали замърсена с арсен вода сред друга по  време  на  бременност.

Хронично  отравянето  с  As  се  проявява  различно:  кожно заболяване,  стомашно-чревни смущения, анемия и  различни карциноми. При ежедневно поглъщане в малки дози води до хронична арсенова интоксикация, която може  да  доведе  до  Алцхаймер,  диабет  или  в  крайна  сметка  смърт.

Повече за въздействието на арсена, неговите съединения и други вредни вещества може да научите от доклада „Мръсни ценни метали“.

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *